พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน หันใช้แอพเเบงค์รัฐ [ โมบาย แบงกิ้ง ]

August 29, 2020

"ธ.ก.ส." ชี้เกษตรกรคนรุ่นใหม่เข้าใช้งาน "A-Mobile" เพิ่ม กว่า 5 แสนรายในช่วง 2-3 เดือน เฟสต่อไปเล็งขยายบริการปล่อยกู้ผ่านแอพลิเคชั่น ขณะที่ "ธอส." เผยครึ่งปีลูกค้าสมัครใช้ "GHB ALL" พรวดกว่า 4 แสนบัญชี ทำธุรกรรมพุ่ง 35.4% เร่งต่อยอด "บริการทางด้านการเงินและสินเชื่อ" ภายในปีนี้ ฟาก "ออมสิน" มีผู้ใช้ "MyMo" แตะ 10 ล้านคนแล้ว เฉพาะครึ่งปีแรกเพิ่ม 2 ล้านราย เร่งพัฒนาบริการ "ขอเลื่อนชำระหนี้-ปล่อย สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน-เปิดบัญชี" เพื่อเป็นการรองรับพฤติกรรมของลูกค้าและการแข่งขันของธุรกิจสถาบันการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธนาคารจึงได้จัดทำแผน GHB New Normal Services ด้วยการนำบริการ ทางการเงินและสินเชื่อไปให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มเติมผ่าน GHB ALL และเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ซึ่งจะแบ่งระยะเวลาดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ สำหรับระยะแรก "บริการทางด้าน การเงินและสินเชื่อ" อาทิ สมัครใช้ บริการ GHB ALL ด้วยตนเอง เปิด บัญชีใหม่ ชำระเงินผ่อนดาวน์ทรัพย์ NPA (สินทรัพย์รอการขาย) ขอ statement บัญชีเงินฝาก เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร/การติดต่อ ซื้อสลากออมทรัพย์ การนัดหมายเข้าทำธุรกรรม ขอยอดปิดบัญชีเงินกู้ นัดหมายขอรับโฉนด ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ ขอใบแทนใบเสร็จ และการประมูลทรัพย์ NPA online ซึ่งจะเปิดให้บริการลูกค้าได้ภายในวันที่ 16 ก.ย. 2563 นี้ ส่วนระยะที่ 2 จะเพิ่มบริการ อาทิ ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม การยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน การรับเงินค่าธรรมเนียมคืนตามโปรโมชั่น การรับเงินของขวัญปีใหม่ที่ธนาคาร มอบให้ลูกค้าตามจำนวนที่กำหนด ขอ หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินฝากขอตรวจ ข้อมูลเครดิตบูโร การกู้เพิ่ม และการขอ หนังสือรับรองเพื่อเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิสวัสดิการ ซึ่งจะให้บริการลูกค้าได้ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2563   ที่มา : REIC แหล่งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์